Cookies

 Glemt adgangskode?

Vilkår


At benytte Foreningsweb.dk betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå Foreningsweb.dk.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil Foreningsweb.dk notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger Foreningsweb.dk, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem Foreningsweb.dk vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på blokland.dk er Foreningsweb.dk ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på Foreningsweb.dk. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af Foreningsweb.dk undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

Foreningsweb.dk, blokland.dk og andet Foreningsweb.dk-indhold er varemærker tilhørende Foreningsweb.dk.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge Foreningsweb.dk til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din forening eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge Foreningsweb.dk på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade Foreningsweb.dk eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på Foreningsweb.dk.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre Foreningsweb.dk brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på Foreningsweb.dk og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på Foreningsweb.dk, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at Foreningsweb.dk administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er Foreningsweb.dk, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på Foreningsweb.dk.

Når du lægger indhold på Foreningsweb.dk, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på Foreningsweb.dk. Ved at lægge indhold på Foreningsweb.dk, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele Foreningsweb.dk en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med Foreningsweb.dk eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. Foreningsweb.dk gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

Foreningsweb.dk indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af Foreningsweb.dk og Foreningsweb.dk er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via Foreningsweb.dk på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af Foreningsweb.dk. Hvis du beslutter at forlade Foreningsweb.dk og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på Foreningsweb.dk - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under Foreningsweb.dk. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under Foreningsweb.dk overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos Foreningsweb.dk sker på eget ansvar. Dvs. at Foreningsweb.dk påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos Foreningsweb.dk. Foreningsweb.dk er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde Foreningsweb.dk skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos Foreningsweb.dk følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. Foreningsweb.dk påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos Foreningsweb.dk.

Køb af annoncer og tjenester på Foreningsweb.dk

Betalingsbetingelser:
Du kan foretage din betaling med følgende betalingskort: Dankort og eDankort. Kortoplysninger lagres ikke, og alle kortinformationer bliver behandlet via SSL-kryptering.

  

Fortrydelsesret:
De erhvervsdrivende udgør målgruppen for køb af annoncer og tjenester på Foreningsweb.dk. Alle bestillinger med en virksomhed betragtes som erhvervskøb (jf. Købeloven), og fortrydelsesretten gælder ikke her. Hvis en forbruger alligevel køber en annonce eller sponsorlink på Foreningsweb.dk, vil en eventuel fortrydelsesret ophøre fra det øjeblik at forbrugeren har givet samtykke til at annoncen eller sponsorlinket måtte offentliggøres på Foreningsweb.dk (jf. Forbrugeraftaleloven).

Ansvarsfraskrivelse:
Vi tillader ikke annoncering, som er anstødelig, krænkende eller nedsættende over for bestemte personer eller persongrupperinger eller som indeholder link til ulovlige eller anstødelige websites.

Foreningsweb.dk forbeholder sig ret til at afvise annoncering for produkter, der er i konkurrence med Foreningsweb.dk egne tjenester.

Ansvaret for annoncens udformning og indhold påhviler helt og alene annoncøren som afsender af annoncen. Foreningsweb.dk kan ikke drages til ansvar for reklamens indhold og er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med en klagesag.

Foreningsweb.dk er til enhver tid berettiget til – også uden varsel – at ændre indholdet eller helt fjerne annoncer og sponsorlinks på Foreningsweb.dk.

Opsigelse af abonnementer og licenser:
Opsigelse af abonnementer og licenser til tilkøbsmuligheder mv. skal ske skriftligt og minimum 1 måned før næste periodes start.

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

Foreningsweb.dk foreninger

Foreningsweb.dk foreninger er foreninger, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en forening på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

Foreningsweb.dk PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE Foreningsweb.dk foreninger, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN Foreningsweb.dk forening FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN Foreningsweb.dk forening. EJ HELLER ER Foreningsweb.dk ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN Foreningsweb.dk forening, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE Foreningsweb.dk foreninger, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF Foreningsweb.dk foreninger INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN Foreningsweb.dk forening.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge Foreningsweb.dk, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af Foreningsweb.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Foreningsweb.dk er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af Foreningsweb.dk, af Foreningsweb.dk eller af tredjemand. Foreningsweb.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på Foreningsweb.dk og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på Foreningsweb.dk eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. Foreningsweb.dk er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af Foreningsweb.dk.

Foreningsweb.dk kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. Foreningsweb.dk påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. Foreningsweb.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil Foreningsweb.dk være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af Foreningsweb.dk, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på Foreningsweb.dk eller via Foreningsweb.dk eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

Foreningsweb.dk STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF Foreningsweb.dk ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. Foreningsweb.dk ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ Foreningsweb.dk ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT Foreningsweb.dk, Foreningsweb.dk SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM Foreningsweb.dk OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN Foreningsweb.dk ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF Foreningsweb.dk ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM Foreningsweb.dk ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Foreningsweb.dk HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA Foreningsweb.dk UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

Foreningsweb.dk kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på Foreningsweb.dk og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til Foreningsweb.dk anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde Foreningsweb.dk, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem Foreningsweb.dk, via din brug af Foreningsweb.dk, via din adfærd i forbindelse med Foreningsweb.dk eller med andre brugere af Foreningsweb.dk eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om Foreningsweb.dk leveret af dig til Foreningsweb.dk ikke er fortrolige, og bliver udelukkende Foreningsweb.dk ejendom. Foreningsweb.dk ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Foreningsweb.dk om anvendelsen af Foreningsweb.dk. Et svigt fra Foreningsweb.dk i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 
Delete item?