Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gislinge Antenneforening.

Denne afholdes
i Gislinge Forsamlingshus, Onsdag d. 31/1 2018 kl. 19,30

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne. *
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: Kim Skovgaard
John Berthelsen
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

* Forslag til behandling under indkomne forslag skal, med forslagsstillerens underskrift, være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Kontakt afdelingsbestyrelsen

Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen her.


Kontakt ejendomskontoret

Du kan kontakte ejendomskontoret her.

Fejlmelding TV-Pakker

Servicepartner: YouSee
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 20:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: DANSK KABEL TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00