Om Blokland

Blokland består af en afdeling under Vridsløselille Andelsboligforening, som er opført i 1970. Afdelingen ligger syd for Roskildevej, nord for banen, øst for Albertslund Centret og tæt på Albertslund Nord og Hedemarken. Naboerne mod vest er murstensbebyggelser med mange ældre beboere. Naboerne mod øst er COOP’s administrative hovedkvarter.

Bebyggelsen består af etagehuse i fire boligblokke, hvoraf den ene adskiller sig markant ved, at være både højere og strække sig over en kilometers længde, mens de tre øvrige blokke er lavere med en længde på ca. 1/3 af den store blok. Langs den store blok ligger en parkeringsgade, som også fungerer som indkørselsvej til en parkeringsplads syd for den lange blok.

Blokkene har gavle i gule mursten og hvide eternitfacader mod øst. Mod vest er facaderne domineret af altanbrystninger i lyse betonelementer, der danner lange gennemgående bånd. I 2000 fik 60 boliger glasinddækket altan. Øvrige altaner ligger tilbagetrukket i facaden. Der er rejste tage med eternit-bølgeplader på husene. Køkkenerne er fra 1997, og badeværelserne blev renoveret i 2008.

Blokland har en meget alsidig sammensætning af boliger. Der er 303 boliger i afdelingen fordelt på 28 et rums boliger, 36 to rums boliger, 135 tre rums boliger og 104 fire rums boliger.Cookies

Kontakt

Blokland - BO-VEST
Blokland 58, ved gavlen
2620 Albertslund
Tlf.: 88 19 02 00
Skriv til os

Kontakt webmaster

Qasir Mirza, klik her
Gertrud Gelting, klik her